FM Anu Kulomaa on nimitetty SMC Service Oy -konserniin kuuluvan kierrätyslaitoksen Papinniemi Oy:n laatupäälliköksi 15.6.2021 lukien. Anu Kulomaan tehtäviin kuuluu myös konserniin kuuluvien logistiikkayritysten Cont-Service Oy:n sekä MEK-Trans Oy Ab:n AEO-järjestelmien ylläpito sekä muut laatuun liittyvät hallinnolliset vastuut. | M.Sc Anu Kulomaa has been appointed Quality Manager of Papinniemi Oy Recycling plant belonging to SMC Service Oy group of companies as of 15 June, 2021. Anu Kulomaa's duties also include maintenance of AEO Certificate systems of Cont-Service Oy and MEK-Trans Oy Ab, the group's two logistics companies as well as other relevant administrative duties. / Fil. mag Anu Kulomaa har urnämnts till kvalitetschef för Papinniemi Oy:s ätervinningsanläggning, som är en del av SMC Service Oy koncernen, fr.o.m 15.6.2021. Anu Kulomaas uppgifter omfattar även underhåll av logistikföretagen Cont-Service Oy och MEK-Trans Oy Ab AEO-certifikatsystem samt andra relevanta administrativa uppgifter.

 

Papinniemi Oy

Send an Email. All fields with an asterisk (*) are required.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Miscellaneous Information

PAPINNIEMI OY
Logo sertifikaatti wwwHarakankuja 1, 55400 IMATRA, Suomi Finland

Tuotanto puh. +358 44 724 5568
Y-tunnus/Business ID 10076308

Hallinto | Administration P.O.Box 88, Mannerheiminkatu 9-11, 06100 PORVOO, Suomi Finland
Tel +358 10 322 6950, +358 500 556 949, Fax +358 19 536 1212